Normas e material para 4º, 5º e 6º de primaria. Curso 2017-18Normas da aula de música:
·         1.      Entregar os deberes individuais do caderno  nos prazos fixados. Non se recollerá nada fora de prazo.
·         2.      Preparar as cancións de frauta nos prazos fixados. Non haberá repetición de exames de frauta.
·         3.      Se se falta a clase o neno ou a nena será o responsable de preocuparse dos deberes de música.
·         4.     Non se poderá escribir o nome das notas nas partituras das cancións de frauta, suporá a eliminación do exame.
·         5.Traer o material de música a clase: Caderno , frauta, axenda, e  lapis, sempre.
·         6.      Portarse ben e cumprir as normas.
Material  obrigatorio na clase de música.
·        
1.      ·       Caderno (libreta) de espiral,  cadriculado tamaño folio
2.      .     Un sobre transparente de plástico, tamaño folio.
3.      ·        Frauta doce. Preferiblemente de plástico marca Hohner
4.      .    Un pegamento de barra
5.      ·        Axenda escolar.Serve a de Clase.
·        Material de escritura: lapis.