Normas e material para 6º de primaria. Curso 2015-16

Normas da aula de música:
 • 1.      Entregar os deberes individuais do caderno de pentagramas nos prazos fixados. Non se recollerá nada fora de prazo.
 • 2.      Preparar as cancións de frauta nos prazos fixados. Non haberá repetición de exames de frauta.
 • 3.      Se se falta a clase o neno ou a nena será o responsable de preocuparse dos deberes de música.
 • 4.     Non se poderá escribir o nome das notas nas partituras das cancións de frauta, suporá a eliminación do exame.
 • 5.Traer o material de música a clase: caderno de pentagramas, frauta, axenda, e bolígrafo ou lapis, sempre.
 • Non perder as fotocopias,: Non se farán mais copias.
 • 6.      Portarse ben e cumprir as normas.
Material: para  6º  de primaria obrigatorio na clase de música.
·       
 1. ·        Caderno de pentagramas: Additio Mezzo: Non serve o do ano pasado.
 2. ·        Frauta doce. Serve a dos anos anteriores.
 3. ·        Axenda escolar.
 4. ·        Material de escritura: lapis e goma, preferentemente.

Normas da aula de música para 5º de primaria. Curso 2015-16

Normas da aula de música:
 • 1.      Entregar os deberes individuais do caderno de pentagramas nos prazos fixados. Non se recollerá nada fora de prazo.
 • 2.      Preparar as cancións de frauta nos prazos fixados. Non haberá repetición de exames de frauta.
 • 3.      Se se falta a clase o neno ou a nena será o responsable de preocuparse dos deberes de música.
 • 4.     Non se poderá escribir o nome das notas nas partituras das cancións de frauta, suporá a eliminación do exame.
 • 5.Traer o material de música a clase: caderno de pentagramas, frauta, axenda, e bolígrafo ou lapis, sempre.
 • Non perder as fotocopias,: Non se farán mais copias.
 • 6.      Portarse ben e cumprir as normas.
Material: para  5º  de primaria obrigatorio na clase de música.
·       
 1. ·        Caderno de pentagramas: Additio Combi: Serve o do ano pasado.
 2. ·        Frauta doce. Serve a dos anos anteriores.
 3. .      Caderno de actividades, Música 5º Primaria SM-ISBN 978-84-9854-417-6
 4. .      Un sobre de plástico transparente tamaño folio.      
 5. ·        Axenda escolar,serve a de clase.
 6. ·        Material de escritura: lapis.


Normas para 4º de primaria na aula de música. Curso: 2015-16


Normas da aula de música:
 • 1.      Entregar os deberes individuais do caderno de pentagramas nos prazos fixados. Non se recollerá nada fora de prazo.
 • 2.      Preparar as cancións de frauta nos prazos fixados. Non haberá repetición de exames de frauta.
 • 3.      Se se falta a clase o neno ou a nena será o responsable de preocuparse dos deberes de música.
 • 4.     Non se poderá escribir o nome das notas nas partituras das cancións de frauta, suporá a eliminación do exame.
 • 5.Traer o material de música a clase: Caderno de pentagramas, caderno de actividades, frauta, axenda, e bolígrafo ou lapis, sempre.
 • 6.      Portarse ben e cumprir as normas.
Material: para 4º de primaria obrigatorio na clase de música.
·        
 1. ·        Caderno de pentagramas: Additio combi: serve a do ano pasado.
 2. .       Caderno de actividades, Ed. SM Música 4º de primaria ISBN 978-84-9854-544-9
 3. .       Un sobre transparente de plástico, tamaño folio.
 4. ·        Frauta doce. (Serve a do ano pasado)
 5. ·        Axenda escolar.
 6. ·        Material de escritura: lapis.